Продължете с пазаруването

Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Следните общи условия уреждат предлагането и продажбата на продукти на нашия уебсайт («thelady.bg»).
Продуктите, които купуваш от thelady.bg се продават директно от нашето дружество Bristol Trade Ltd («thelady» или «продавач»), със седалище в България, ул. България 2, Петрич 2850, с данъчен номер BG 204481818. 

Потребителят на сайта декларира, че е прочел тези условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

За нас е задължение клиентът винаги да бъде информиран и подсигурен. Поради тази причина информираме клиентите на този магазин по следните въпроси:

A. СИГУРНОСТ

Сайтът thelady.bg използва международен протокол SSL за защитена онлайн търговия. По този начин се криптира цялата информация за кредитни карти, за да не могат да бъдат прочетени или променени при въвеждането им по интернет.

Протоколът SSL (Secure Sockets Layer) днес е световен стандарт в интернет за сертифициране на уеб сайтове (web sites) за потребители на мрежата и за шифроване на данни между потребителите на мрежата и уеб сървъри (web servers). Една криптирана SSL комуникация изисква цялата информация, обменяна между клиент и сървър (server) да бъде криптирана от изпращащия софтуер и да се разшифрова от получаващия софтуер, като по този начин защитава личната информация по време на преноса. Освен това, цялата информация, която се изпраща с SSL протокол е защитена от механизъм, който автоматично разпознава дали данните са били променени по време на преноса.

 

 

Б. ПРОДАВАНИЯТ ПРОДУКТ

Характеристиките и други подробности за продаваните продукти са на разположение и можете да се информирате за тях като следвате инструкциите за търсене, посочени в нашия уебсайт като кликнете на името на съответния продукт.

В. ПОРЪЧКА НА СТОКИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Поръчването чрез електронния магазин е сключване на договор за дистанционна продажба.

Можете да направите поръчка от електронния магазин ако сте дееспособен и сте навършили осемнадесет години, не сте под запрещение при сключването на договора за продажба. Поръчки могат да правят и представители на фирми като компанията си запазва правото при извършване на поръчки от недееспособни лица.

Г. ПРОЦЕДУРА ПО ПОРЪЧВАНЕ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА:

Попълване на специална форма с необходимата информация, да да се сключи договора за продажба. Личната и данъчната информация се попълват от купувача и той е единствено отговорен за нейната точност.

Безусловното приемане на условията на договора за продажба и на условията за ползване се отбелязва с бутона "ПРИЕМАМ", който се предоставя от сайта.

За да улесни и обслужи на всички онези, които искат да пазаруват от нашия онлайн магазин, thelady.bg ви предоставя следните начини на плащане:

С кредитна карта. Задължаването на вашата кредитна карта става в деня на приключване на поръчката. Сайтът thelady.bg е предприел всички необходими мерки за сигурността на транзакциите чрез кредитна карта и всички притежатели на кредитни карти са обект на проверки за валидност.


Важно е да посочите телефонен номер и валидна електронна поща.

Потребителят на уебсайта, преди завършване на поръчката, получава информация за съществените характеристики на продукта, цена, количество, транспортни разходи, условията на плащане, доставка, срок на валидност и стойността на всяка оферта.

С изпращането на формуляра за поръчка потребителят получава копие от поръчката, което може да запази.

В цените, които са посочени под всеки продукт е включен ДДС (24%), а thelady.bg си запазва правото да коригира цените, без да е необходимо да информира потребителите.

Забележка: Клиентите извън Европейския съюз са обект на евентуални финансовите увеличения, дължащи се на разликите в обменния курс, митническо оформяне и т.н., за които компанията не поема никаква отговорност.

Д. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА КОМПАНИЯТА

При никакви обстоятелства, включително и случай на небрежност, администраторът не носи отговорност за каквито и да било вреди, претърпени от посетител / потребител на страниците, услугите, възможностите и съдържанието на сайта, които прави по своя собствена инициатива и със знанието на условията на настоящото. Съдържанието на сайта се предоставя "точно както е", без гаранция, изразена или подразбираща се по някакъв начин. В най-голяма степен и по силата на закона, администраторът се отказва от всякакви гаранции, преки или косвени, включително, и не ограничени до него, които се отнасят до това дали продуктът е подходящ за определената цел. Администраторът не гарантира, че всички страници, услуги, избори и съдържание ще функционират непрекъснато без грешки, или че грешките ще бъдат коригирани. Също така мениджърът не гарантира, че този или друг свързан сайт или сървърите ("servers"), през който те са предоставени, ще бъдат свободни от "вируси" или други вредоносни компоненти. Администраторът по никакъв начин не гарантира точността, пълнотата или наличието на съдържание, страници, услуги, възможности за избор или техните резултати. Цената на евентуалните корекции или услуги се поемат от посетителя / потребителя и в никакъв случай от администратора.

Този сайт, за удобство на потребителите, съдържа най-различни точки чрез специални линкове и връзки към други сайтове (links или hyperlinks). Дружеството не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове, нито знае дали това съдържание е съвместимо със съответното приложимо законодателство. Важно е тези сайтове да се използват винаги с необходимото внимание. Използването на тези сайтове е на собствен риск.

Е. БЮЛЕТИНИ

Бюлетините (newsletters), които потребителят на сайта ще получава след регистрация в списъка на получателите (mailing lists) са интелектуална собственост на администратора и следователно са защитени от съответните разпоредби на гръцкото законодателство и международните конвенции. Администраторът си запазва правото да не регистрира дадено лице в списъците на получателите или да го изтрие от тях.

Администраторът може да предостави на потребителите на неговите услуги възможност да гласуват по актуални теми, изразени под формата на въпроси. Отговорите на гласувалите се записват, анализират и коментират от администратора, за да се направят изводи за отношението на обществеността във връзка с въпроса, предложен за гласуване. Администраторът си запазва изключителното право да събира и използва тези данни и констатации, които представляват негова интелектуална собственост. Администраторът определя специфичните условия за участие в гласуването и си запазва правото да преустанови гласуването.

Ж. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ПРОМИШЛЕНА СОБСТВЕНОСТ

Този сайт е защитен от националните и международни закони за авторско право. Възпроизвеждането по никакъв начин на съдържанието или част от съдържанието на сайта, включително HTML кода, изображения и други данни, е строго забранено без предварителното писмено специално разрешение от Дружеството.

Всички имена на продукти, фигуриращи в сайта, фирмата на дружеството и на фирмите, които то представлява, както и всеки друг фактор, който отличава продуктите или производителите или дистрибуторите на продуктите, са защитени от разпоредбите на индустриалната собственост и се забранява използването им по какъвто и да било начин, освен ако фирмата не е издала специално писмено разрешение. Компанията заявява, че не претендира за каквито и да било права върху търговски марки или други подобни права на трети лица, които са видни в този сайт. Те са видни на сайта само с единствената цел идентифициране на специфичните продукти и в никакъв случай тяхното използване не трябва да се разглежда като претенция на Дружеството към притежателите на тези марки.

Не поверителна информация и отказ от права на интелектуална собственост: при спазване на разпоредбите за защита на личните данни и съответната декларация на дружеството, която можете да намерите тук, Дружеството ще счита цялата кореспонденция, която изпращате по всякакъв начин, като електронна поща, форма за контакт и т.н., като не поверителна. Компанията си запазва правото да използва тази кореспонденция по всякакъв начин, като например възпроизвеждане, комерсиализация и т.н., без да се налага задължение за обезщетение за нанесени щети от всякакъв вид, освен ако изрично не е посочено друго от закона. С изпращането на съобщение на компанията изрично и неотменимо се отказвате от правото върху съобщението, като например от правото на поверителност, авторски права, индустриална собственост и др.

Списъкът на ограничения е изчерпателен. Като се има предвид, че използването на интернет страницата е безплатно, добросъвестно могат да се наложат допълнителни ограничения върху начина на ползване на сайта от потребителите.

З. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Ако поради форсмажорни обстоятелства (например лоши метеорологични условия, стачки и т.н.), не е възможно да доставят продуктите в рамките на определеното време, ще ви уведомим по електронната поща, за да заявите, ако желаете, завършването на поръчката при тези условия. Bristol trade Ltd не носи отговорност за ситуация, която е извън собствената му вина и ще направи всичко възможно за вашето обслужване.

И. ЗАМЯНА НА СТОКИ

За осигуряване на хигиена и предпазване на нашите клиенти не се приема замяна на стоки.

Й. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

За да се избегнат евентуалните неудобства, се препоръчва да проверите стоката внимателно в момента на доставката, да проверите състоянието на продуктите и дали техните опаковки са непокътнати, за да се открият евентуални явни дефекти.

Връщания се приемат само ако нашата компания е допуснала грешка при изпълнението на поръчката. Ако причината за връщането е поради грешка на нашата компания, то ние ще поемем разходите за връщането на продукта.

Връщането ще се приема само при одобрение на компанията.

Необходимо условие е продуктът да бъде в своята оригинална опаковка и в перфектно и отлично състояние, в което сте го получили заедно с касовата бележка и включително специалните маркировки на продукта (етикети), както и без да е нарушена опаковката, в противен случай стоките няма да бъдат приети и ще се изпратят обратно като "неприемливо връщане".

Стоката, която връщате задължително трябва да бъдат придружена от касовата бележка, в рамките на четиринадесет (14) дни.

Thelady.bg си запазва правото да променя или актуализира търговските условия. Компанията се задължава да актуализира този текст с всяка промяна или допълнение към условията.

 

 

Връщане - Замяна:

1. Замяна

За осигуряване на хигиена и предпазване на клиентите ни, замяна не е възможна за бельо, което е било в контакт с кожата.

2. Връщане

За да се избегнат евентуалните неудобства, се препоръчва да проверите стоката внимателно в момента на доставката, да проверите състоянието на продуктите и дали техните опаковки са непокътнати, за да се открият евентуални явни дефекти.

Връщания се приемат само ако нашата компания е допуснала грешка при изпълнението на поръчката. Ако причината за връщането е поради грешка на нашата компания, то ние ще поемем разходите за връщането на продукта.

Връщането ще се приема само при одобрение на компанията.

Необходимо условие е продуктът да бъде в своята оригинална опаковка и в перфектно и отлично състояние, в което сте го получили заедно с касовата бележка и включително специалните маркировки на продукта (етикети), както и без да е нарушена опаковката, в противен случай стоките няма да бъдат приети и ще се изпратят обратно като "неприемливо връщане".

Стоката, която връщате задължително трябва да бъдат придружена от касовата бележка, в рамките на четиринадесет (14) дни.

 

 

 

Начини на изпращане:

Нашите продукти се доставят в Гърция, България и във всички страни в рамките на Европейския съюз.

Ако стойността на поръчката ви надвишава 40 евро транспортът е безплатен. Ако стойността на поръчката ви е под 40 евро, транспортът е за сметка на клиента.

 

 

Гърция:

Всички наши доставки се извършват чрез куриер Speedex Currier в рамките на 2-4 работни дни и транспортни разходи са на стойност 2 евро. Ако изберете плащане при доставка има допълнителна такса от 2 евро. Разходите за доставка и наложен платеж са описани подробно преди да завършите поръчката си.

 

България:

Всички наши доставки се извършват чрез куриер Rapido Currier в рамките на 2-4 работни дни и транспортни разходи са на стойност 2 евро. Ако изберете плащане при доставка има допълнителна такса от 1 евро. Разходите за доставка и наложен платеж са описани подробно преди да завършите поръчката си.